Politica de protecție a datelor

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de către  ZIPPER SERVICES SRL (denumită în continuare Societatea), cu sediul în Cluj Napoca, str. Fabricii, nr. 93-103, jud. Cluj. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3166/2004, având CUI 16723187.

Pentru noi, ZIPPER SERVICES SRL, protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă. În acest sens, ne angajăm să acordăm o atenție sporită modului în care prelucrăm datele cu caracter personal (în continuare Date). Prezenta Politică oferă detalii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor în urma accesării și utilizării site-urilor aparținând Societății, după cum urmează:

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, în mod special de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), activități efectuate de către societate în calitatea de Operator. Excepție face site-ul https://primariamea.ro/ (denumită în cele ce urmează Platforma), în care Societatea poate avea ambele calități:

 • Operator, în situația în care Unitatea Administrativ Teritorială (Primăria) indicată nu se află înregistrată pe Platformă;
 • Persoană împuternicită, în situația în care Unitatea Administrativ Teritorială (Primăria) indicată de un utilizator al site-ului se află înregistrată pe Platformă, situație în care respectiva Primărie are calitatea de Operator, urmând ca această Politică să se completeze cu nota de informare emisă de respectiva Unitate Administrativ Teritoriala.

În cadrul oricărei prelucrări efectuate total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și în cadrul prelucrării prin orice alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care apar modificări în ceea ce privește prelucrarea datelor vom actualiza prezenta Politică de Confidențialitate în consecință.

 

 1. In ce scop prelucram datele cu caracter personal?

Scopul principal pentru care prelucram datele dumneavoastră personale este de a vă furniza toate informațiile necesare referitoare la produsele și serviciile oferite de Societate, astfel încât experiența dumneavoastră pe site-urile Societății să fie cât mai plăcută și în același timp să respecte cerințele legale aplicabile.

Societatea prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

site-urile: https://ezipper.ro/ ; https://ezipper.md/ ; https://gdpr360.ro/ ; https://repozip.ro/ ; https://onlinedocs.ro/https://registraturaonline.ro/ ; https://docautomation.ro/

 • Oferirea de informații suplimentare referitoare la produsele / soluțiile / serviciile Societății prin completarea formularului de contact;
 • Încheierea contractelor de vânzare pentru produsele / soluțiile / serviciile noastre;
 • Marketing și publicitate;
 • Recrutare pentru persoanele care transmit CV-uri în vederea ocupării unuia dintre posturile disponibile în structura Zipper Services SRL.

site: https://primariamea.ro/

Transmiterea către Unitatea Adminstrativ Teritoriala (Primăria) indicată de dumneavoastră faptul că există solicitări din partea persoanelor fizice pentru că Primăria să fie înregistrată pe aceasta platforma.

De a intermedia comunicarea dintre dumneavoastra și Unitatea Administrativ Teritorială (Primăria) pe care ați indicat-o, astfel că datele pe care le comunicați prin intermediul platformei web, vor fi prelucrate de către Primărie în vederea procesării solicitărilor dumneavoastră.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

 • Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • Existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 • Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dumneavoastră.

 

 1. Ce baza legală folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru:

https://ezipper.ro/ ; https://ezipper.md/ ; https://gdpr360.ro/ ; https://repozip.ro/ ; https://onlinedocs.ro/https://registraturaonline.ro/ ; https://docautomation.ro/

 • Scopul de oferire de informații suplimentare referitoare la produsele / soluțiile / serviciile Societății – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);
 • Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele / soluțiile / serviciilor noastre – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);
 • Scopul de marketing și publicitate – în condițiile și numai în baza consimțământului acordat expres de dvs. (art. 6 (1) a din GDPR);
 • Scopul de recrutare pentru persoanele care transmit CV-uri în vederea ocupării unuia dintre posturile disponibile în structura Zipper Services S.R.L. - pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract individual de muncă (art.6 (1) b din GDPR).

site: https://primariamea.ro/

 • Scopul de a transmite către Unitatea Adminstrativ Teritorială (Primaria) indicată de dumneavoastră faptul că există solicitări din partea persoanelor fizice pentru ca Primăria să fie înregistrată pe această platformă - sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră (art.6(1) a din GDPR);
 • Scopul de a intermedia comunicarea dintre dumneavoastră și Unitatea Administrativ Teritorială (Primăria) pe care ați indicat-o, prelucrarea se bazează pe respectarea condițiilor și obligațiilor legale ce revin Primăriei în vederea procesării solicitărilor dumneavoastră (art.6(1) c din GDPR, respectiv art. 9(2) b din GDPR).

 

 1. Ce tipuri de date colectăm?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele / soluțiile / serviciile noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Aunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. în cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a primi un produs / o soluție / un serviciu, exista posibilitatea să nu puteți achiziționa produsul / soluția / serviciul respectiv.

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

https://ezipper.ro/ ; https://ezipper.md/ ; https://gdpr360.ro/ ; https://repozip.ro/ ; https://onlinedocs.ro/https://registraturaonline.ro/ ; https://docautomation.ro/

 • Scopul de oferire de informații suplimentare referitoare la produsele / soluțiile / serviciile Societății - nume, prenume, adresa de email, număr de telefon. Netransmiterea acestor informații va face imposibilă transmiterea către dumneavoastră a informațiilor solicitate;
 • Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru serviciile / soluțiile/ produsele noastre - nume, prenume, adresa de email, număr de telefon. Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare între noi și dumneavoastră;
 • Scopul de marketing și publicitate - nume, prenume, adresa de email, date colectate din modulele cookies. Netransmiterea acestor informații va face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dumneavoastră;
 • Scopul de recrutare – date cuprinse în CV, fără a se limita la date de identificare și caracteristici personale, hobby-uri și interese, informații privind studiile și cursurile, informații privind istoricul profesional și viața profesională. Netransmiterea acestor informații va face imposibilă contactarea în vederea programării unui interviu.

site: https://primariamea.ro/

 • Scopul de a transmite către Unitatea Adminstrativ Teritorială (Primăria) indicată de dumneavoastră atestă faptul că există solicitări din partea persoanelor fizice pentru ca Primăria să fie înregistrată pe această platformă - nume, prenume, adresa de email, număr de telefon. Netransmiterea acestor informații va face imposibilă înregistrarea solicitării;
 • Scopul de a intermedia comunicarea dintre dumneavoastră și Unitatea Administrativ Teritorială (Primăria) pe care ați indicat-o, astfel că datele pe care le comunicați prin intermediul platformei web vor fi prelucrate de către Primărie în vederea procesării solicitărilor dumneavoastră - nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date înscrise în actele de stare civilă, domiciliu, date privind sănătatea, date financiare. Netransmiterea acestor informații va face imposibilă înregistrarea solicitării.

 

 1. Cat timp stocam datele cu caracter personal?

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele / serviciile / informațiile pe care le-ați solicitat sau stocăm datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadelor de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătațirea performanței produselor, menținerea în siguranța a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzatoare;
 • perioada pentru care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă în funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

https://ezipper.ro/ ; https://ezipper.md/ ; https://gdpr360.ro/ ; https://repozip.ro/ ; https://onlinedocs.ro/https://registraturaonline.ro/ ; https://docautomation.ro/

 • Scopul de oferire de informații suplimentare referitoare la produsele / soluțiile / serviciile Societății - pentru o perioadă de 3 ani;
 • Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru serviciile / soluțiile / produsele noastre – pe perioada derulării contractului, ulterior conform prevederi legale;
 • Scopul de marketing și publicitate pentru o perioadă de 3 ani până în momentul în care obiectați interesul nostru legitim cu privire la această prelucrare;
 • Scopul de recrutare pe perioada procesului de recrutare sau până în momentul în care vă retrageți consimțământul cu privire la această prelucrare*, oricare dintre ele intervine primul.

*CV-urile încărcate de candidați direct pe site sunt redirecționate în mod automat către Responsabilul Recrutare Zipper, fără a fi stocate pe platforma online a site-ului.

site: https://primariamea.ro/

În situația site-ului https://primariamea.ro/ perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă în  funcție de scopul pentru care sunt prelucrate, dar nu va depăși 6 luni.

 

 1. Unde transmitem datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 • Furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate Societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceștia își respectă obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații în ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE;
 • Părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de Operator Asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizate acestora;
 • Autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
 • Atunci când furnizați date uneia dintre mărcile / unuia dintre brandurile noastre este posibil să împărtășim acele informații cu celelalte mărci / branduri ale noastre;
 • Putem împărtăși informațiile dumneavoastră furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu datele dumneavoastră;
 • Putem să vă împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi clienților noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;
 • Este posibil să împărtășim informații despre dumneavoastră dacă este necesar sau potrivit, cu bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unui ordin sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;
 • În cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății / companiei, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această Politică pot fi printre activele transferate.

În situația site-ului https://primariamea.ro/ datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise către Unitatea Administrativ Teritoriala solicitată prin intermediul platformei web.

În cazul în care datele dumneavoastră vor fi transferate către alte Societăți / entități din alte țari din afara UE / EEA, veți fi informat în acest sens.

 

 1. Cum aleg să fiu informat?

Societatea și mărcile / brandurile noastre doresc să comunice cu dumneavoastră numai dacă și dumneavoastră vă doriți acest lucru.

Comunicarea dintre noi si dumneavoastra se poate realiza prin:

 • Telefon, inclusiv SMS;
 • Poștă electronică (e-mail);
 • Feed / Rss (conexiune online pentru informare în timp real)

 

 1. Cum protejăm datele copiilor?

Suntem preocupați de intimitatea și siguranța copiilor atunci când folosesc internetul. Nu vom cere niciodată cu bună știință informații on-line de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani fără consimțământul parental verificabil. Site-urile noastre sunt site-uri pentru un public cu o vârsta de peste 16 ani și nu sunt destinate copiilor.

 

 1. Ce altfel de date mai colectăm?

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai buna experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, pentru a administra website-ul, pentru a urmări utilizarea  website-ului de către vizitatori. Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese internet Protocol (iP), tip de browser, furnizor internet (internet service provider – isP), referințe / ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data / ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Vizitatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă sunt dezactivate cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre. O resursă utilă pentru informații despre ștergerea și controlul modulelor cookie poate fi găsită la: aboutCookies.org

O detaliere a modului în care folosim cookies-urile în relația cu vizitatorul se poate găsi în secțiunea Politica de Cookies.

 

 1. Cum sunt utilizate datele pentru publicitatea comportamentală și care sunt opțiunile dumneavoastră?

Utilizăm modulele cookie proprii pentru a determina care dintre anunțurile noastre sunt afișate pe alte site-uri web.

Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-urile noastre pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dumneavoastră pe site-urile noastre și pe alte site-uri, precum și despre interactiunea dumneavoastră cu activitatea noastră de promovare și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site-urile și aplicațiile unor terțe părti. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dumneavoastră pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Politica de cookies.

 

 1. Ce măsuri de securitate am adoptat?

Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului GDPR.

Societatea are implementată o Politică de securitate a datelor cu caracter personal, care este confidențială din motive de securitate. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră este realizată de personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență sigură și convenabilă atunci când accesași site-urile Societății. Avem garanții fizice, electronice, contractuale și manageriale pentru a vă ajuta la protejarea securității și confidențialității datelor dumneavoastră personale. Când introduceți informațiile dumneavoastră personale pe site-urile noastre, folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise.

Daca din orice motiv nu puteți accesa serverul securizat, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de contact https://ezipper.ro/contact.

 

 1. Ce este phishing-ul?

"Phishing" este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu raspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

 

 1. Ce linkuri catre alte site-uri avem?

Site-urile noastre pot conține link-uri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin site-urile noastre.

 

 1. Cum accesați sau schimbați informațiile pe care ni le-ați transmis?

Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactându-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată "Cum ne puteți contacta?", de mai jos. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dumneavoastră personale poate dura până la 1 lună. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

 

 1. Cum ne puteti contacta?

Pentru întrebări referitoare la Politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări, pentru a vă actualiza informațiile personale sau pentru a intra în contact cu echipa noastră vă rugăm să folosiți adresele prezente în pagina de contact.

 

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate, de către Societate, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic, prin e-mail către  dpo@ezipper.ro sau pe suport hârtie la adresa din Bucuresti, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 1G, sector 3.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu doua luni.

În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, în conformitate cu procedura ANSPDCP de soluționare plângeri disponibilă pe site-ul Autorității (www.dataprotection.ro). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

Aveți posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protecția Datelor numit de Societate, DPO: tel: +40 747 055 703 / +40 213 404 638, E-mail: dpo@ezipper.ro.