Marcă temporală electronică calificată.
Time Stamp.

Ce este o marcă temporală de încredere?

O marcă temporală de încredere este o marcă temporală emisă de o autoritate de marcare temporală de încredere (TSA) și îndeplinește cerințele RFC 3161, RFC 5816 și ETSI. O marcă temporală electronică calificată este emisă de un furnizor de servicii de încredere calificat eIDAS. Mărcile temporale electronice calificate se bucură, în toată Uniunea Europeană, de prezumția de acuratețe a datei și a orei pe care aceasta le indică și de integritatea datelor de care sunt legate data și ora și asigură nerepudierea datelor și documentelor.

Marcă Temporală Electronică

Marcă Temporală
Electronică

Marcă Temporală Electronică Calificată

Marcă Temporală
Electronică Calificată

O marcă temporală calificată oferă dovada criptografică că o serie de date a existat la ora UTC afișată în marca temporală. Ora este furnizată de mai multe servere NTP (Network Time Protocol) conform legislației UE.

Serviciul TSA este inclus ca parte a serviciilor PKI gestionate comercial

servicii pki
servicii pki

Mesajul de solicitare RFC 3161 TSP care conține amprenta hash pentru orice document/tranzacție.
Mesajul de răspuns RFC 3161 TSP care conține indicativul de marcă temporală.

Vezi aici Politicile și condițiile serviciului

Zipper este certificat ca serviciu TSA

Serviciile de marcare temporală calificate ZIPPER sunt furnizate în conformitate cu Regulamentul eIDAS, cu standardele ETSI EN 319 421 și EN 319 422 și sub autoritatea ZIPPER care acționează în calitate de Autoritate de marcare temporală calificată.

Zipper operează în conformitate cu propria sa declarație de Practică de Certificare (CPS) care respectă cerințele stabilite de Politicile de certificate (CP) Zipper.

Zipper oferă un serviciu de încredere de marcare temporală calificată inclus în Lista europeană de încredere

Serviciul de marcare temporală calificată de la ZIPPER acceptă și următoarele mărci temporale:

  • PAdESService - adaugă o marcă de timp la un document PDF;
  • ASiCWithCAdESService - creează un container ASiC marcat temporal cu documentele furnizate.
tsa

Întrebări frecvente

1 Ce este Regulamentul eIDAS?

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 (Regulamentul eIDAS) a intrat în vigoare la 1 iulie 2016 având „efect direct” – cu alte cuvinte, fiind obligatoriu și adoptat integral în toate statele membre ale UE, cu precedent în privința oricăror legi naționale conflictuale. Acesta înlocuiește Directiva privind semnătura electronică (1999/93/CE) și stabilește un cadru juridic la nivelul UE pentru semnăturile electronice și o serie de „servicii de încredere” electronice nou definite.

2 Ce este un serviciu de marcare temporală calificată UE?

O marcă temporală electronică este un set de date în formă electronică care leagă alte date în formă electronică la o anumită oră, stabilind dovezi că aceste din urmă date existau la acel moment. Ca parte a Regulamentului eIDAS, o ștampilă de timp poate fi calificată. Urmând cerințe mai stricte stabilite în eIDAS, o marcă temporală electronică calificată beneficiază de prezumția de acuratețe a datei și a orei pe care o indică și de integritatea datelor (de exemplu, document semnat) la care sunt legate dată și oră. Zipper Services este un furnizor de servicii calificate de marcare temporală în conformitate cu prevederile Regulamentului European 910/2014 (eIDAS).

3 Ce este un furnizor de servicii de încredere calificat (QTSP)?

Furnizor calificat de servicii de încredere (QTSP) înseamnă un furnizor de servicii care oferă unul sau mai multe servicii de încredere calificate și care primește statutul calificat de către Organismul de Supraveghere.

4 Cum pot obține o marcă temporală electronică calificată?

Mărcile temporale calificate sunt furnizate ca parte a unui serviciu, oferit de Zipper Services ca furnizor de servicii de încredere calificat (QTSP).

Descarcă broșura
Time Stamp

Discută cu un consultant ZIPPER