Rezolvarea procesului de e-Facturare cu soluția Zipper.
RO e-Factura.

Fii la curent cu noutățile privind facturarea electronică!

De la 1 ianuarie 2024, au intrat în vigoare noi reglementări pentru facturarea electronică în România! Iată care sunt întreprinderile vizate:

 • Toate entitățile rezidente și cele nerezidente cu sedii fixe în România implicate în tranzacții B2B și B2G (altele decât cele deja acoperite de legislația B2G în vigoare înainte de 2024);
 • Contribuabilii nerezidenți înregistrați în scopuri de TVA în România pentru facturile B2B emise pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii cu locul de impozitare în România.

Indiferent de tipul afacerii tale trebuie să te adaptezi la noile cerințe pentru a evita orice neconformitate.

e-Factura

e-Factura sau factura electronică este factura emisă, transmisă și primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică și automată.

Cine generează și cine transmite e-Factura?

 • e-Factura este generată de operatorul economic, care are obligația să se înregistreze în Registrul operatorilor sau de cei care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, prin intermediul formularului 084;
 • e-Factura poate fi generată de operatorul economic, în format compatibil cu RO e-Factura, dar transmisă de către un partener terț de încredere care rezolvă toate operațiunile implicate de procesul de e-Facturare prin implementarea unei soluții smart.
efactura

RO e-Factura

Ce configurări sunt necesare în vederea raportării?

 • Conectarea SPV în numele clientului prin certificat digital calificat și obținerea token-ului de autorizare
 • Apelarea restful API SPV - trimitere și descărcare facturi
 • Prezentarea facturilor în format .xml + .pdf în dashboard-ul aplicației RepoZIP
 • Exportul către sistemele de tip ERP

Vezi ce date trebuie să conțină RO e-Factura:

 • Numărul facturii
 • Data emiterii facturii
 • Data scadenței
 • Codul monedei
 • Codul tipului facturii (Factură, Autofactură, Notă de creditare). Informațiile se pot prelua conform unei reguli implicite: de ex. dacă factura este cu valoare pozitivă se declară tipul “Factură”; dacă factura este emisă către beneficiar identic cu emitentul se declară tipul “Autofactură”; dacă factura are valoare negativă se declară tipul “Notă de creditare”. Alocarea va fi definită în funcție de tipurile de facturi posibile

Află corespondențele dintre categoria de TVA e-Factura și categoriile definite de client

efactura

Soluția Zipper facilitează procesul de facturare electronică.

Misiunea noastră este aceea de a elibera oamenii de sarcini repetitive și consumatoare de timp, ajutându-i să-și dezvolte capacitatea în domeniul lor de activitate.

Venim cu tehnologia care permite conectarea companiei cu sistemul național RO e-Factura pentru orice tip de operator.

E rapid, e smart, e Zipper!

Descarcă broșura
RO e-Factura

Discută cu un consultant ZIPPER